Szwedak-II- od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’ + suf. –ak, NPRS, s.563.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.