Szubtowski-II- wł. od szuba ‘ wierzchnie okrycie podbite futrem’, por. też szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’+ suf. -towski, NPRS, s. 557.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.