Szmugorzewski-II- od n. m. Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi) + suf. –ewski, NPRS, s. 452.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.