Sietecki-II- od podstawy siet-, set-, por. sieć, siatka ‘ażurowa plecionka z nici, sznurka, drutu itd.’ sietny ‘nędzny’, im. Sieciech, wsł. setno ‘zupełny, pełny’, niem. n. os. Sett + suf. –ecki, NPRS, s.422.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.