Raczka-II- od raczyć lub od rak + suf. –ka/-(cz)ka, NPRS, s.332.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.