Roschacki–II- wł. dziś Rosochacki- od n. m. Rosochate (Łomż., gm. Czyżew- Osada) + suf. –cki, NPRS, s.361.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.