Purzycki-II- wł. dziś Burzycki- od bury, bura ‘awantura’, burza, nurzyć + suf. –ycki, NPRS, s.62.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.