Puckowna-II- młoda dziewczyna z rodziny Pucków, córka Pucka (patrz Pucek) + suf. –owna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.