Pucek-II- od puc ‘usta, policzki; brzuszek’ + suf. –ek, -I- od stp., pucek ‘dziecko o okrągłej twarzy’, NPRS, s.319.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.