Pryk



-I- od pryk ‘człowiek zużyty, dziad’, NPRS, s.303.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.