Prusaczyk-II- od n. etnicznej Prus ‘członek narodu pruskiego’, por. też n. herbu Prus + suf. –aczyk, NPRS, s.302.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.