Poświątny-II- od poświętne ‘majątek Kościoła’ + suf. -y, -I- poświątny ‘powięcony’, NPRS, s.285.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.