Piechowicz-II- od im. na Pie, typu Pietr, Pielgrzym, i na Pio-, typu Piotr + suf. –chowicz, NPRS, s.230.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.