Piasta-I- od piasta ‘część koła u wozu’, też piastować ‘opiekować się’ + suf. –a, w nazwiskach może być nawiązanie do mitologicznej postaci Piasta, NPRS, s.228.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.