Piarda-II- od pierdzieć, stp. pirdzieć , gw. pardać ‘oddawać gazy’, strp. ‘lampart’+ suf. –(o),NPR’91, s.204, NPRS, s.234.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.