Pawlak-II- od im. Paweł, notowanego w Polsce od XII w. Obok formy Paweł występował Pawał, a także formy łac. i germ. Paulus, Paul oraz zgermanizowane Pauwel, Pauwil, Pawil, pawol. Imię pochodzenia łac., od paulus ‘mały’ + suf. –ak, NPRS, s.216.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.