Pastercak-II- od pasterz, stp. pasterz, pasturz ‘ pilnujący pasącego się bydła’; w n. os. Nastąpiło skrzyżowanie dwu różnych podstaw psł. ‘pasterz’ i łac. pastor ‘pasterz’ + suf. –cak, NPRs, s.213.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.