Panuszczyk-II- od im. Atanazy, to z łac. Athanasius, do łaciny z języka greckiego Athanasios, do rzeczownika athanasía ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas + suf-czyk, NPRS, t.1, s.11.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.