Padoski-II- od padać ‘upadać, wywracać się’ + suf. –oski, NPRS, s.198.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.