Michalak-II- wł. gw. od Michalski, Michalak- od im. Michał. Imię biblijne, od hebr. Mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XIIw. Obok postaci spolonizowanej Michał występują formy łac. Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił + suf-ak, NPRS, s.89.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.