Mężeński-II- wł. od mąż ‘ człowiek odważny, małżonek, mężczyzna’, od przym. mężowski + suf. –(eń)ski, NPRS, s.81.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.