Łukasiewicz-II- od im. Łukasz, notowanego w Polsce od XIII w.; łac. Luicas, gr. Laukas adaptowane jako Łukasz i Łuka + suf. –ewicz, NPRS, s.44.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.