Łukasiewicz

-II- od im. Łukasz, notowanego w Polsce od XIII w.; łac. Luicas, gr. Laukas adaptowane jako Łukasz i Łuka + suf. –ewicz, NPRS, s.44.

Łukasik

-II- od im. Łukasz, notowanego w Polsce od XIII w.; łac. Luicas, gr. Laukas adaptowane jako Łukasz i Łuka + suf. –ik, NPRS, s.44.

Łada

-II- od podstawy ład-, por. ładzić ‘porządkować’, ładny, stp. okrzyk łado, łada + suf. –a, NPRS, s.31.