Ludwisiak-II- od im. Ludwik. Imię o genezie germ., hlud ‘sławny’ +wig ‘walka’. W Polsce notowane od XIII w.; wykazywało znaczne wahania fonetyczne + suf. –siak, NPRS, s. 27.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.