Łada-II- od podstawy ład-, por. ładzić ‘porządkować’, ładny, stp. okrzyk łado, łada + suf. –a, NPRS, s.31.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.