Kut-II- od podstawy kut-, por. kutać ‘otulać, przygarniać ręką’ stp. kuta ‘habit zakonny’, kuty, kuć, Ø, NPRS, s.499.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.