Kusiak-II- od podstawy Kus-, por. stp. kusy ‘krótki’, stp. kus ‘kęs’, kusić, niektóre formy też od bazy Kusz (z) + suf. –ak, NPRS, s. 496.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.