Dorowicz-II- od stp. dur ‘szaleństwo’, por. durować ‘szaleć’, lub od dura ‘dziura’ + suf. –owicz/ -icz, NPRS, s.158.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.