Doboszewski-II- od imion złożonych typu Dobiesław, Dobiemir lub od dobosz ‘bębnista’, słowo to jest notowane w polszczyźnie od XVIII w. + suf. –ewski/ -oszewski, 1000NNwP, s. 86.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.