Czerwiński-II- od n. m. typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec + suf. –ski, NPRS, s.114.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.