Cyprych-II- od im. Cyprian, stp. Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII w., pochodzi od łac. Cyprianus, grec. Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, grec. Kúpros + suf. –ych, NPRS, s.105.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.