Cerkla-II- od stp., gw. cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’ + suf. -la, NPRS, s.106.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.