Buiarczyk-II- od bujać ‘szybko się rozwijać’ + suf. -yk, NPRS, s.61.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.