Waśkowicz

-II- od waski ‘jeden z was’ lub od waska ‘szaflik’, n. os na Wasz- (z.), lub od niem. n. os. Wasle + suf. –owicz, NPRS, s.657.