Wróbel-I- od wróbel, stp. wróbl ‘mały ptak z rodziny łuszczaków’, NPRS, s.704.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.