Wądołek-II-wł. dziś Wądołkowski, od wądół ‘parów, jar; dół, wykrot’ + suf. –ek, NPRS, s.661.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.