Andrzejczyk

-Iii od imienia Andrzej. Imię przyjęte z łac. Andreas, do łaciny z greckiego Andréas. W języku starogreckim była to forma skrócona od imion dwuczłonowych. W członie pierwszym był rdzeń andr- ‘mąż, mężczyzna’ + suf. –(cz)yk, NPR’91, s.74.

Andrzejczukowna

-II- wł. córka Andrzejczyka, od im. Andrzej. Imię pochodzenia grec., od anér, gen. andrós’mąż’lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII w. też jako Jędrzej, Ondrzej,+ suf. –czukowna, NPRS,s.5.

Andrzeiowna

-II- wł. córka Andrzejowskiego, od im. Andrzej. Imię pochodzenia grec., od anér, gen. andrós’mąż’lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII w. też jako Jędrzej, Ondrzej, + suf. –owna,NPRS,s.5.

Andrysiak

-II- od im. Andrzej. Imię pochodzenia grec., od anér, gen. andrós’mąż’lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII w. też jako Jędrzej, Ondrzej, + suf. –ysiak, NPRS,s.5.

Adamczuk

-II- od im. Adam. Imię częste w Polsce od XII w. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna, określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ + suf. -czuk, NPRS, s.1.