Adamczuk-II- od im. Adam. Imię częste w Polsce od XII w. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna, określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ + suf. -czuk, NPRS, s.1.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.