Andrzejczukowna-II- wł. córka Andrzejczyka, od im. Andrzej. Imię pochodzenia grec., od anér, gen. andrós’mąż’lub od imion złożonych typu Andrónikos. Imię notowane w Polsce od XII w. też jako Jędrzej, Ondrzej,+ suf. –czukowna, NPRS,s.5.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.