Bacz-II- od baczyć, ‘patrzeć, obserwować’, w pochodnych też od bakać ‘ łajać, krzyczeć’, Ø, NPRS, s.13.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.