Wysocki-II- od n. m. Wysoka (częste) + suf. –cki, NPRS, s.711.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.