Wlodarczyk-II- od podstawy włod-, por. stp. włodać, im. złożone typu Włodzisław, Włodzimir. Pod wpływem czeskim nastąpiła zmiana na –ło- w –ła-, stąd dziś władać ‘sprawować władzę; być właścicielem czegoś’, władza ‘prawo zarządzenia; zdolność panowania nad ciałem; moc, siła’, Władysław + suf. –arczyk, NPRS, s.689.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.