Wiśniewski-II- od n. m. Wiśniewo, Wiśniowa, Wisnziowa (częste) + suf. –ski, NPRS, s.687.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.