Winniarczyk-II- od podstawy win- , por. wino ‘napój otrzymywany przez fermentację moszczu z winogron; kolor w kartach pik, winić, wina ‘występek, bład’, dawniej ‘kara pieniężna, grzywna’ + suf. –arczyk, NPRS, s.683.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.