Wierzba-I- od wierzba, stp. wierzba, gw. wierba ‘drzewo lub krzew’, NPRS, s.677.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.