Walerczak-II od im. Walery, dość późno notowanego w Polsce, pochodzącego od łac. Valerius. Oznaczało pierwotnie ‘człowieka z rodu Valeria’. Obocznie występuje postać Walerian (łac. Valerianus) + suf. –czak, NPRS, s.649.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.