Walczak-II- od im. Walter, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia germ. Nawiązuje do Walt- ‘rządzić, panować’ + heri ‘wojsko’ + suf. –czak, NPRS, s.650.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.