Surowikowna-II- wł. młoda dziewczyna z rodziny Surowik, córka Surowika (patrz Surowik) + suf. –owna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.