Sokołowski



-II- od n. m. Sokołów, Sokołowice (częste) + suf. –ski, NPRS, s.460.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.