Smugorzewski-II- od n. m. Smogorzów, Smogorzewo (kilka wsi) + suf. –ski, NPRS, s.452.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.